Świat Ofert 24

Ogłoszenia dla Ciebie!

[Osoba prywatna] Badania Geometryczne


UWAGA! To ogłoszenie ma więcej niż 3 miesiące. Oferta może być już nieaktualna!

Szczegóły

Geotechnika. Geologia Inżynierska. Odwierty. Opracownia. Badania Geotechniczne Gruntu.Wykonujemy badania związane z pro­jek­to­wa­niem, wyko­naw­stwem i reali­za­cją obiek­tów budow­la­nych, budowli ziem­nych i pod­ziem­nych, fun­da­men­tów budyn­ków, nawierzchni dro­go­wych oraz na potrzeby kolejnictwa.
Nazwa (Usługa) Badania Geometryczne
Ogłoszenie prywatne
Dodano 28.05.2021
Miasto warszawa
Województwo mazowieckie
Stan Nowy

Opinie

Dodaj opinię